برگزاری دومین دوره مسابقه ملی ایده تا عمل باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کرمان با موضوع جهان پساکرونا ، فرصت ها و چالش ها
  برگشت

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی کرمان دومین دوره مسابقه ملی ایده تا عمل با موضوع جهان پساکرونا، فرصت ها و چالش ها را با محوریت نقش دانش آموزان، دانشجویان و اساتید در پاندمی کرونا، زیست فناوری، بهداشت عمومی و درمان در دوره کرونا و پساکرونا، جهش تولید و شیوه های جدید در کسب و کار در زمان بحران، رهنمودهای قرآن و سنت در کشورداری در دوران کرونا و پساکرونا و روابط اجتماعی و اداری در دوران پساکرونا برگزار می نماید.


فایلهای پیوستی :

فایل مربوط به ' پوستر مسابقه ملی ایده تا عمل با موضوع جهان پسا کرونا، فرصت ها و چالش ها ' را از اینجا دانلود کنید
کد خبر:    2244
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۹/۰۳/۱۳- ۱۰:۰۵         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    -