فایل word گواهی نامه برگزاری دوره ها توسط باشگاه های واحد
  برگشت

به همت مسئول باشگاه سما واحد کرمانشاه فایل مناسبی جهت گواهینامه دوره های برگزار شده توسط باشگاه پژوهشگران جوان در واحد های سما تهیه شده است.

مسئولین محترم باشگاه مراکز سما می توانند از فایل موجود جهت تهیه گواهینامه دوره های آموزشی و پژوهشی برگزار شده در باشگاه واحد خود استفاده نمایند.


فایلهای پیوستی :

فایل مربوط به ' بدون عنوان ' را از اینجا دانلود کنید
کد خبر:    55
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۵/۰۴/۰۶- ۱۲:۱۷         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۸/۰۲/۲۹- ۱۱:۱۲