استفاده از امکانات رفاهی (آب گرم سرعین)
  برگشت

همکاران گرامی با توجه به فراهم شدن امکان استفاده از آب گرم سرعین توسط واحد اردبیل ،لطفا لباس و وسایل مورد نیاز به همراه داشته باشید

کد خبر:    1176
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۷/۰۷/۲۳- ۰۸:۴۰         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    -