معرفی سه نمونه مقاله از مجله تعلیم و تربیت
  برگشت

سه نمونه از مقالات چاپ شده در مجله تعلیم و تربیت در مورد معلم، دانش آموز و آموزش, برای بهره مندی  بازدید کنندگان به صورت نمونه در پیوست آورده می شود.
یکی از مقالات مربوط به سال 2019 در کشور کره درخصوص اثر آموزش یادگیری محور بر کارایی و اعتماد بنفس معلم و مقاله دوم در سال 2012 درخصوص پروژه های تحقیقاتی در مقیاس کوچک در طی آموزش معلم  و مقاله سوم که در سال 1985  درخصوص رابطه بین تحقیق و تمرین در امر آموزش می باشد که در مجله تعلیم و تربیت به چاپ رسیده است.

                                                              مریم حمزه نیسیانی - رئیس اداره نخبگان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان


فایلهای پیوستی :

فایل مربوط به ' مقاله در مورد اثر آموزش یادگیری محور بر کارایی و اعتماد به نفس معلم ' را از اینجا دانلود کنید
فایل مربوط به ' مقاله پروژه های تحقیقاتی در مقیاس کوچم در طی آموزش معلم ' را از اینجا دانلود کنید
فایل مربوط به ' مقاله رابطه بین تحقیق و تمرین در امر آموزش ' را از اینجا دانلود کنید
کد خبر:    2248
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۹/۰۳/۲۱- ۱۱:۰۵         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    -