* پژوهشی

  برگشت
خبر از باشگاه: سما بندر عباس
تاریخ خبر: 1398/10/05
دانش آموز/دانشجو:
متن خبر:

جهت آشنایی دانش آموزان ودانشجویان با پدیده خورشید گرفتگی مرکز آموزشی سما بندرعباس با همکاری آکادمیک نجوم بندرعباس در تاریخ 5دی ماه 1398 خورشید گرفتگی 5دی ماه را رصد کردند


کد خبر:    20071
ارسال کننده خبر:    مهدی یوسفی
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۸/۱۰/۰۷