چاپ مقاله عضو باشگاه سما ساری در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
   برگشت

چاپ مقاله آقای مصطفی تیزروش، عضو باشگاه سما ساری در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری به صورت سخنرانی مورد پذیرش قرار گرفت.


فایلهای پیوستی :

فایل مربوط به ' پذیرش مقاله آقای تیزروش ' را از اینجا دانلود کنید
کد خبر : 77
تاریخ درج خبر : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
   برگشت