چاپ مقاله عضو باشگاه سما ساری در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  برگشت

چاپ مقاله آقای مصطفی تیزروش، عضو باشگاه سما ساری در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری به صورت سخنرانی مورد پذیرش قرار گرفت.


فایلهای پیوستی :

فایل مربوط به ' پذیرش مقاله آقای تیزروش ' را از اینجا دانلود کنید
کد خبر:    77
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۵/۰۴/۰۶- ۱۲:۴۲         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    -