آرشیو  اطلاعیه های باشگاه سما
   برگشت
'نحوه آدرس دهی مقالات اعضای باشگاه'  ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
'معرفی دانشجویان مستعد به بنیاد ملی نخبگان'  ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
'فایل word گواهی نامه برگزاری دوره ها توسط باشگاه های واحد'  ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
'فرم انتقال اعضای باشگاه سما به باشگاه های مراکز دانشگاهی'  ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
   برگشت