آرشیو اخبار و رویدادهای باشگاه مراکز سما
   برگشت
'برگزاری گردهمایی اعضای باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان سما واحد اردبیل'  ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
'فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما علی آباد'  ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
'حضور اعضای باشگاه پژوهشگران جوان سما علی آباد در تجمع عاشورایی دانشگاههای استان گلستان'  ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
'برگزاری کارگاه تولید محتوای الکترونیکی و انجام بازدید علمی توسط باشگاه پژوهشگران سما ساری'  ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
'برگزاری کارگاه هنرهای تجسمی توسط باشگاه پژوهشگران جوان سما ارومیه'  ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
'راهیابی اعضای دانش آموزی باشگاه پژوهشگران جوان مدارس سما تهران به مرحله نهایی چهارمین دوره مسابقات بین المللی علوم نوجوانان'  ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
'برگزاري كارگاه جستجوي موثر توسط باشگاه پژوهشگران جوان سما مشهد'  ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
'فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما مسجد سلیمان'  ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
'برگزاری دوره مقاله نویسی توسط باشگاه پژوهشگران جوان سما رودهن'  ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
'فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما خوراسگان'  ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
'فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان سما کرمانشاه'  ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
'فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما زنجان'  ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
'فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما رشت'  ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
'اخبار فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان سما رشت'  ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
'خبرنامه آذرماه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما مشهد '  ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
'بازدید اعضای دانشجو و دانش آموز باشگاه سما رودهن از کاخ موزه سعد آباد'  ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
   برگشت