بازدید دانشجویان رشته مربی کودک عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان آموزشکده سما قشم از مدرسه استثنائی قشم
  برگشت

 بازدید دانشجویان رشته مربی کودک آموزشکده سما قشم از مدرسه استثنائی قشم که به منظور آشنائی دانشجویان با دانش آموزان دارای معلولیت و نحوه تدریس به آنان و نحوه برخورد با این قبیل دانش آموزان جهت بهره گیری از تجربیات معلمان آن مرکز صورت گرفت

کد خبر:    149
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۶/۰۹/۱۸- ۱۴:۵۸         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    -