برگزاری کارگاه آموزشی: نجوم،آزمایشگاه و تشریح ویژه معلمان مقطع ابتدایی سما استان یزد
  برگشت

به همت مسئول باشگاه پژوهشگران جوان سما یزد،سه کارگاه آموزشی: نجوم،آزمایشگاه و تشریح ویژه معلمان مقطع ابتدایی سما استان یزد برگزار گردید مهندس ابراهیم حاجی زاده،مسئول باشگاه پژوهشگران جوان سما واحد یزد در نشست با روابط عمومی مرکزآموزشی و فرهنگی سما بیان داشت: در راستای نیل به اهداف سازمان سما و رسالت باشگاه پژوهشگران جوان سما و پیرو دستور دکتر محمدرضا رحیمی دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان یزد، به منظور روزامدی دانش معلمان سمایی، باهمکاری مدیر آموزش مدارس ابتدایی سما یزد: سرکارخانم حکمت، اولین دوره کارگاه های آموزشی با محوریت درس علوم مدارس مقطع ابتدایی ،ویژه کلیه معلمان مدارس ابتدایی استان یزد در روز پنج شنبه مورخ 7 دیماه ساعت 7:30 صبح لغایت 17 عصر در مرکزآموزشی و فرهنگی سما واحد یزد برگزار گردید. وی در ادامه گفت: اولین دوره کارگاه آموزشی تحت سه عنوان : نجوم، آزمایشگاه و تشریح وبا بهره گیری از استاد برتر استانی جناب آقای محمدحسن باقری وبا استقبال خوب معلمان سما استان روبرو گردید. در کارگاه نجوم: مباحث مربوط به افلاک، ستاره شناسی ، کرات و کار با تلسکوپ تدریس شد و در کارگاه درسی آزمایشگاه ،اهم آزمایشات گوناگون ذکر شده درکتاب علوم انجام و نکات مربوط به آنها مانند: چرخه آب، صداها، عدسی ها و...تبیین گردید همچنین در کارگاه تشریح به تشریح اندام انسانی وکارکرد آنها، مانند قلب،شش،ریه ،چشم و... با بهره گیری از اسکلت انسان نما و اندام حیوانی( گوسفند و گاو ) پرداخته شد. مهندس حاجی زاده اشاره نمود: کارگاه های مذکور تحت عناوین ومحوریت دروس( علوم،ریاضی و...)هرفصل یکبار طبق تقویم اجرایی پژوهشی و باشگاه پژوهشگران جوان سما یزد با حضور معلمان استان برگزار می گردد. دکتر محمدرضا رحیمی دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان یزد ،پس از بازدید از کارگاه های مذکور، پرداختن به مسائل پژوهشی و روزآمدی دانش معلمان به ویژه در عصر کنونی را امری مهم قلمداد نموده و نتیجه آن را ارائه خدمت ارزنده تر به دانش آموزان دانست همچنین دکتر رحیمی :اهمیت دادن واجرای مستمر فعالیت های پژوهشی وبه روز بودن علم معلمان در مدارس سما موجب دستیابی به اهداف سازمان سما در راستای برند سازی مدارس سما برشمرد.

کد خبر:    153
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۶/۱۰/۲۵- ۱۲:۳۷         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۶/۱۰/۲۵- ۱۳:۴۷