تماس با ما
خانم سیده حلیمه تهم: رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان سما. تلفن : 22174327 - 021 داخلی 1028


ایمیل :info@samabpj.ir
ارتباط با طراح پرتال باشگاه جهت ارائه پیشنهادات و انتقادات mojtaba.madadyar@outlook.com
گروه تلگرام باشگاه نیز برای پیگیری امور مربوط به پرتال و پشتیبانی لازم برای مسئولین محترم باشگاه ها راه اندازی شده است