آرشیو :   افتخارات و دستاوردهای باشگاه سما
   برگشت
'مصاحبه اختصاصی با پژوهشگر و مخترع عضو باشگاه پژوهشگران جوان سما خرم آباد'  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
'پذیرش مقاله عضو باشگاه پژوهشگران جوان سما اسلامشهر در همایش بین المللی'  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
'کسب رتبه برتر عضو باشگاه پژوهشگران جوان سما قائمشهر در هفتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی (رشد)'  ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
'ثبت اختراع توسط آقای جعفر امیری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان سما کرمانشاه'  ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
'کسب تندیس طلای المپیاد سلولهای بنیادی وپزشکی بازساختی توسط عضو باشگاه پژوهشگران جوان سما تبریز'  ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
'ثبت اختراع توسط آقای محمدحسین هاشمیان، عضو باشگاه پژوهشگران جوان سما خمینی شهر'  ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
'ثبت اختراع توسط خانم فرشته علی محمدی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان سما خمینی شهر'  ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
'کسب عنوان برگزیده چهارمین جشنواره فرهیختگان توسط عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما واحد رشت'  ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
'ثبت اختراع توسط عضو باشگاه پژوهشگران اراک'  ۱۳۹۵/۰۴/۱۰
'چاپ مقاله عضو باشگاه سما ساری در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری'  ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
'کسب رتبه اول و مدال طلا توسط عضو باشگاه سما اسلامشهر در مسابقات ملی مهارت سال 94'  ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
'ثبت 4 اختراع توسط عضو باشگاه پژوهشگران سما کرج'  ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
'ثبت 5 اختراع توسط عضو باشگاه پژوهشگران سما تبریز'  ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
'کسب رتبه اول توسط عضو باشگاه سما کازرون درنوزدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی'  ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
'الهه صفرشاهی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان کرمانشاه از نخبگان کشور'  ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
'چاپ سه مقاله توسط عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما داراب'  ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
'دارنده مدال طلا و رتبه اول مسابقات ملی مهارت عضو باشگاه پژوهشگران جوان سما رشت شد.'  ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
'مخترع برتر سال 2015 جهان عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما شیراز شد.'  ۱۳۹۴/۱۰/۲۹